Vad är internetkultur?

3837682-thumb-up-symbol-composed-from-many-people-silhouettes-vector-illustration-eps10

Att säga att internetkultur är ett begrepp som innefattar hela internet är något missvisande. Det kan däremot jämföras med att säga att samhällskultur speglar vilken kultur som gäller i samhället. Däremot är det så övergripande att det kan vara svårt att exakt definiera vad som egentligen menas.

Då blir det betydligt tydligare om man går ner på mindre kulturer på internet. Detta i likhet med att man kan titta på kulturer inom begränsande områden i samhället. På så vis kan man säga att internetkultur är uppbyggd på samma sätt som samhällskulturen d.v.s. med en mängd ”underkulturer”.

Ett exempel på internet är den kultur som finns inom olika forum. Man förväntas förhålla sig på ett speciellt sätt och bemöta de andra deltagarna på ett sätt för att få vara kvar inom forumet. I annat fall är det stor risk att man blir utkastad och inte är välkommen tillbaka. Gällande detta är det lika på alla forum. Däremot är det extremt olika vad som förväntas och vilka regler som gäller. Generellt kan sägas att ju smalare område som forumet tar upp desto hårdare är reglerna gällande vad som får tas upp.

En annan subkultur är den som sker på Facebook. Även här finns en rad olika oskrivna regler som bör följas. Visserligen finns det även regler som Facebook skrivit och som man som användare måste följa för att få vara medlem. Men det är inte dessa som skapar kulturen. Det är snarare de regler som inte är uttalade men som ändå finns. Det kan göra det svårt för den som aldrig använt Facebook att komma in i grupper och diskussioner då man lätt kan komma utanför om man har fel beteende. Precis som i alla andra mindre avgränsade kulturer.
Så på frågan om det finns en internetkultur så blir svaret – ja lika mycket som det finns en samhällskultur. Det är inte så konstigt med tanke på att internet idag ses som en självklar del av samhället.