Ta hand om Moder Jord

Mänskligheten har ett ansvar att ta hand om Moder Jord och den natur vi lever i. Många gånger så kan det vara oförstånd som gör att vi skräpar ner och skadar vår jord.

Att det finns föroreningar i vatten är ingen ovanlighet och det kan röra sig om ämnen och annat som vanligtvis inte hör hemma där och det har hamnat där på grund av vi varit oaktsamma på ett eller annat sätt. Det finns företag som kan städa upp dessa föroreningar och skapa bättre förutsättning för ett förorenat grundvatten. Det forskas inom området för att hitta nya lösningar och tekniker på att lösa olika problem inom förorening.

Att förorenat vatten gör det sämre för miljön är nog självklart för de flesta av oss. Både vi människor, organismer och ekosystem är i behov av rent vatten. Om vi privatpersoner drar vårt strå till stacken och försöker minska det vi skräpar ner och våra industrier gör sitt så kan det bli en bättre värld miljömässigt att leva i. Vi vill inte lämna efter oss en förstörd planet till de som kommer efter oss.

Naturvårdsverket är den myndighet som staten utsett till att hantera miljöfrågor i Sverige, riskdagen har beslutat att vi måste lösa de miljöproblem som finns och ta ansvar för de frågor som kommer i denna fråga. Sveriges miljömål har skapats med ett anta olika mål som ska nås under en period, vill du veta mer kan du kolla upp Naturvårdsverket webbsajt.