Flytta från storstan

flytta från storstan

Att ett boende i storstäder ofta är kopplat till en viss levnadsinställning av det mera materiella slaget är nog ingen nyhet för de allra flesta. Vi menar självfallet inte att det ligger till på detta sätt för exakt alla, men vi tycker ändå oss kunna urskilja ett nog tydligt mönster för att det ska vara relevant att ta upp. För dig som känner igen dig själv och ditt eget sätt att tänka i detta scenario, kan det kanske vara värt att tänka om? En flytt från storstan för att istället komma närmare naturen kan med stor sannolikhet göra dig gott, och en flytt av denna sort behöver behöver heller inte vara alltför omfattande.

Något som gnager..

Många människor belägna mitt i storstadsdjungeln kan då och då känna av att någonting inte riktigt känns helt rätt, för att sedan borsta bort tankarna och bara köra på i gamla mönster. Tids nog så återvänder dock samma tankebanor, och även fast man inte alltid kan sätta fingret på exakt vad felet må vara, så är chansen stor att det i hög grad kan ha att göra med en växande avsmak för alla sorters ytligheter och materiellt slösande som är vanligt förekommande i storstaden.

Viktigt med självinsikt

Om du själv kan känna att det möjligtvis kan ligga till på detta sätt så kanske det kan vara dig fördelaktigt att ta dig en rejäl funderare över om det verkligen är på detta vis som du vill leva under de resterande dagarna i ditt liv? Om svaret är nej, så är vår rekommendation att på något vis söka efter möjligheten att flytta, på ett eller annat vis. Att leta sig närmare naturen är fördelaktigt ur en rad olika avseenden, men kanske allra främst på ett själsligt plan. Det finns mängder av exempel på de som flyttat till storstaden för att göra karriär och som också lyckats, men som till sist insett att det innerst inne inte var vad de egentligen ville, även fast man vid någon punkt i livet trodde att det var så. Det viktigaste är att man försöker vara så ärlig mot sig själv som möjligt och att man därigenom ger sig själv chansen att spendera resten av sitt liv som man egentligen vill ha det.