Ett ekologiskt hem

ecohouse

Hemmet kan vara lite av en ekofara. Det kan vara så att den enkla lösningen egentligen kostar mer pengar och inte är det miljövänligaste alterantivet. Vad kan man då göra för att skapa ett mer ekovänligt hem?

Naturligt ljus

Istället för att använda el till lampor som är tända dygnet runt, se till att använda er av det naturliga ljuset för att lysa upp hemmet. Under dagen är det bättre om man endast använder sig av dagsljuset istället för artificiellt ljus.

Man kan till och med fånga in det naturliga ljuset från solen och använda det som ljuskälla i rum dit solen inte når. Ett briljant system leder solstrålarna genom ledningar i huset och ger ljus åt rummen. Lamporna lyser upp rummet på samma sätt som med vanliga glödlampor, fast ljuset är helt naturligt.

Ett tätt hus = miljövänligt hus

Se över hur tätt huset är. Har man självdrag vill man inte få det 100 % tätt eftersom det leder till dålig cirkulation och risk för fuktbildning, men de flesta hus är inte så pass täta som de borde vara. När ett hus håller tätt minskar värmekostnaderna och behovet  att använda olika bränslen för att hålla en jämn temperatur.

Här ska man faktiskt ha så lite fönsteryta som möjligt eftersom värmen från solen leder till överskottsvärme som man måste använda el och energi för att sänka. Fönster är också en risk eftersom det är svårt att få fönster helt täta. Små fönster är därför en bättre investering.

Men ett miljövänligt hus innebär också att man måste ha bra byggmaterial som är energisnåla och snälla mot miljön under skapelsen, användning och som avfall. Även de som bor i huset har ett ansvar att sköta hemmet på ett sätt som gör det energisnålt och miljövänligt såsom att sopsortera, mild vattenkonsumtion och vara sparsam med elen.