Ergonomi för alla

Att du ska vara noggrann och använda så mycket ekologiska produkter som möjligt vet du säkert redan. Det finns dock ett närbesläktat ord till ekologisk. Det är ergonomisk, vilket är något som gör att du mår bra på kontoret och under arbetets gång. Det är minst lika viktigt som att tänka ekologiskt.

Med anledning av det slår vi ett slag för att tänka ergonomiskt på jobbet. Har du då en klinik eller ett kontor innebär det att utrustning och möbler ska vara ergonomiska. Klicka här för att finna många olika produkter att välja på. På så sätt kan du lägga grunden för ett hälsosamt arbete.

Ergonomi – mer än bara form

Många tror att ergonomi enbart handlar om att köpa de rätta möblerna och den rätta utrustningen. Faktum är att inget kan vara mer fel. Möbler och utrustning är bara 50 % av den ergonomiska biten.

Vad den andra delen handlar om är att placera saker på rätt platser. För det första ska allt befinna sig inom ett bra avstånd. För det andra ska du kunna nå allt genom att utföra normala rörelser. Först när placering och utformning möter varandra, skapas en symmetri som leder till en 100 % ergonomisk funktion.