Ekosystem för sociala medier – Högskolekurs

3960256-senior-tutor-teaching-class

Kan internet och framförallt sociala medier ses som ett ekosystem? Ett ekosystem som inte har fokus på naturen och ekologin utan samspelet mellan människor och den tekniska möjlighete som dessa sociala medier ger?

Det är detta som ställs på sin spets i kursen ”Ekosystem för sociala medier” som går att genomföra på Växjö högskola under 2015. Här diskuteras och analyseras det ekosystem som finns inom dessa sociala medier och tanken är att eleverna efter kursen ska kunna identifiera både sociala behov och tekniska möjligheter för att tillämpa innovativa tjänster över internet. Detta med tanke på det ekosystems som både påverkar och förändras över tid.

För den som har intresse för denna kurs finns två kurser att välja mellan. Antingen väljer man en distanskurs på 50% som startar v.46 och sträcker sig till v.2 år 2016 eller så väljs en kurs på 50% på högskolan under samma period.
Det som krävs för att kunna komma in på kursen är 22,5 hp i medieteknik. Detta på G2F-nivå.