Dränera med låg miljöpåverkan

Att dränera sitt hem är vanligtvis inget simpelt åtagande som bland annat kräver att man gör relativt stor åverkan på tomten genom grävning med maskin och andra åtgärder som inte är alltför snälla mot miljön. Tack vare ny teknologi så behöver det dock inte längre se ut på detta detta sätt, något som tyvärr ännu undgått alltför många husägare.

Det gamla sättet att dränera – numera förlegat

Man har under en väldigt lång tid åtgärdat problem med fukt intill husgrunder på ett och samma vis, där enbart vissa komponenter och delar av tillvägagångssätten förädlats genom åren. Man har egentligen tills alldeles nyligen helt undvikit att titta på nya tillvägagångssätt och bättre lösningar, ur en rad olika aspekter. Detta är dock inte någonting som är särskilt konstigt. Som mycket annat här i världen så blir det lätt så att man kör på i gamla hjulspår, utan att fundera så värst mycket på hur vettigt det egentligen är.

Effektivare, enklare och dessutom billigare

Det nya sättet att dränera slår verkligen det gamla på fingrarna rejält och det till en bråkdel av kostnaden. Metoden går ut på att borra in elektroder i husgrunden som då ger väta en positiv laddning, något som gör att fukten då automatiskt och på egen hand letar sig ut i marken, som i sin tur är negativt laddad. Det handlar helt enkelt om att ta vara på sådant som vetenskapen kommit fram till och att sedan applicera det på ett sätt som förenklar våra liv och som dessutom är betydligt skonsammare för miljön!