Vad är internetkultur?

Att säga att internetkultur är ett begrepp som innefattar hela internet är något missvisande....